Kiến Trúc Phong Thủy

Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy – Phần II

Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy sẽ giúp cho cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta được thuận lợi hơn, tránh nhiều tai họa không đáng có do bố cục nội thất sai phong thủy.

Theo địa lý phong thủy: 

 • Huyền quan là cửa vào nhà vượng khí
 • Nhà bếp là cửa bài xuất suy khí

Vì vậy, trong nhiều vấn đề củ bố cục nội thất theo thuật phong thủy thì sự bố trí của huyền quan và nhà bếp là quan trọng nhất.

Khi nói huyền quan và nhà bếp của một ngôi nhà theo phương nào là xuất phát từ tâm nhà mà nói. 

Dưới đây là những phương pháp chọn hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy, cụ thể hơn là : chọn vị trí huyền quan và nhà bếp cho từng hướng nhà ( nhà chung cư + nhà riêng ) 

Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

I. > Vị trí huyền quan và nhà bếp 

NHÀ HƯỚNG NHÂM – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của “vượng khí” : Nhà hướng Nhâm, huyền quan mở theo phương Đông Nam ( so với tâm nhà ) vượng khí sẽ vào qua đó. 

Song nếu đó là nhà riêng thì phía đối diện ngôi nhà ( phương nam ) mở huyền quan cũng có thể hút được vướng khí. 

 • Nhà bếp – cửa ra của “suy khí” : Nhà bếp nên đặt ở Tây Nam hoặc phía Tây, đối với nhà riêng khi huyền quan là phương Nam thì nhà bếp ở phía Đông là tốt nhất. 

NHÀ HƯỚNG TÝ – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan cửa ra vào của “vượng khí”: Nhà hướng Tý thì huyền quan mở theo hướng Tây Nam sẽ có vượng khí. Nếu nhà riêng huyền quan cũng có thể mở theo hướng Nam
 • Nhà bếp cửa ra vào của “suy khí”: Cho dù là chung cư hay nhà riêng thì bếp đặt ở phía Nam là tốt nhất, sau nữa là đến hướng Đông

NHÀ HƯỚNG QÚY – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan cửa ra vào “vượng khí” : Nhà hướng quý, huyền quan nên mở theo Tây Nam. Khác với hướng Tý, cho dù là nhà chung cư hay nhà riêng, huyền quan chỉ có thể mở theo phương Tây Nam, phải hết sức chú ý điều đó.
 • Nhà bếp – cửa ra “suy khí” : Nhà bếp đặt ở phía Đông là tốt nhất, sau nữa là phía Nam. Nếu là nhà riêng thì bếp đặt ở phía Nam. 

NHÀ HƯỚNG SỬU – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào “vượng khí” : Nhà hướng Sửu huyền quan nên mở ở phía Nam của nhà. Song khác với tập thể chung cư, nếu nhà riêng thì huyền quan nên mở mặt chính của ngôi nhà là phương Tây Nam.
 • Nhà bếp – cửa ra vào của suy khí : Cho dù nhà chung cư hay nhà riêng, bếp nên đặt ở phía đông của ngôi nhà. 

NHÀ HƯỚNG CẤN – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của “vượng khí”: Nhà hướng cấn huyền quan có thể mở ở Phương Nam hoặc Tây Nam. Ngoài ra, đối với nhà riêng thì có thể mở Phương Nam hoặc Tây
 •  Nhà bếp – cửa ra của suy khí: Nhà bếp có thể đặt ở phía Nam, Tây Nam, Tây Bắc. Nhà riêng huyền quan mở phía Tây thì nhà bếp đặt ở phía Nam, đó là tổ hợp tốt nhất. 

NHÀ HƯỚNG DẦN -Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa vào của vượng khí : Nhà hướng Dần, huyền quan mở phía Nam hoặc Tây Nam. Nếu nhà riêng thì ngoài Nam còn có thể mở ở phía Tây
 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Có thể đặt ở phía Nam, Tây Nam hoặc Tây Bắc. Đối với nhà riêng nếu huyền quan mở ở phía Tây thì nhà bếp đặt ở phía Nam là tốt nhất. 
NHÀ HƯỚNG GIÁP – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy
 •  Huyền quan – cửa vào của vượng khí : Nhà hướng Giáp huyền quan mở ở phía Tây Bắc, hướng này có nghĩa là được cấp trên giúp đỡ, hoặc đột nhiên gặp dịp may. 

Nếu là nhà riêng, thì không phải là hướng Tây Bắc mà là Phương Tây hoặc Tây Nam

 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Cho dù là nhà tập thể chung cư hay nhà riêng, nhà bếp đều đặt ở phía Bắc hoặc phía  Nam, trong đó phía Nam là tốt hơn. 

 

NHÀ HƯỚNG MÃO – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy
 • Huyền quan- cửa vào của vượng khí : Nhà hướng Mão, huyền quan mở ở phía Tây Nam. Nếu là nhà riêng, thì huyền quan nên mở ở phía Tây. 

Song nếu khi đó đứng trước nhà nhìn ra thấy có đường đi hoặc có kênh, rạch thì sẽ chuốc lấy suy khí cho nên đặc biệt phải chú ý điều đó

 • Nhà bếp- cửa ra của suy khí : Cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp ở phía Bắc thì vượng khí sẽ thay thế suy khí thuận lợi, do đó ngôi nhà có vận khí rất mạnh. 
NHÀ HƯỚNG ẤT – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy
 • Huyền quan –  cửa vào của vượng khí : Nhà hướng Ất huyền quan mở ở phía Tây Bắc. Nếu là nhà riêng thì mở ở phía Tây hoặc Tây Nam. 
 • Nhà bếp – cửa vào của suy khí : Cho dù là nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp ở phía Bắc là lý tưởng nhất. Vượng khí từ huyền quan đi vào phòng ở đồng thời cũng là đẩy suy khí đi ra. 
NHÀ HƯỚNG THÌN – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy
 • Huyền quan – cửa vào của vượng khí : Nhà hướng thìn huyền quan mở ở phương Bắc. Song đối với nhà riêng thì huyền quan nên mở ở phía Tây
 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Nhà bếp đặt ở phía Nam hoặc phía Đông Bắc thì khí trong nhà sẽ lưu thông, nên có thể hút vượng khí mạnh, do đó nhà có vận khí tốt. Nếu là nhà riêng, huyền quan mở phía Tây – nhà bếp phía bắc là tổ hợp nhất.

NHÀ HƯỚNG TỐN – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan-  cửa vào của vướng khí : Dù là nhà tập thể chung cư hay nhà riêng, huyền quan mở phía Tây hoặc Bắc. Đối với nhà riêng, nếu huyền quan mở phía Tây Bắc thì thu được vượng khí mạnh hơn. 
 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Hướng nhà bếp lý tưởng nhất là phía Tây Nam, sau nữa là phía Tây. Khi huyền quan của nhà riêng mở theeo hướng Tây Bắc thì nhà bếp mới có thể đặt phía Đông. 

NHÀ HƯỚNG TỴ – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa vào của vướng khí : Nhà hướng tỵ, huyền quan có thể mở hướng Tây Bắc hoặc hướng Bắc. Nếu nhà riêng có thể mở phía Tây Bắc để vượng khí càng mạnh. Huyền quan mở phía Tây là kém nhất
 • Nhà bếp – Cửa ra của suy khí: Hướng của nhà bếp lý tưởng nhất là phía Nam, sau nữa là phía Tây. Đối với nhà riêng , chỉ huyền uan mở phía Tây thì nhà bếp mới có thể đặt ở phía Đông. 

NHÀ HƯỚNG BÍNH – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa vào của vượng khí: Nhà hướng Bính, huyền quan nên mở hướng Đông Bắc, ngoài ra cũng có thể mở theo hướng Bắc hoặc Tây Bắc. Đối với nhà tập thể, hướng huyền quan lý tưởng nhất là phía Đông Bắc. Đối với nhà riêng thì hướng Bắc. 
 • Nhà bếp- cửa ra của suy khí : Nhà bếp nên đặt ở phía tây. Nếu nhà riêng, huyền quan ở phía Bắc thì nhà bếp đặt ở phía đông là tốt nhất

NHÀ HƯỚNG NGỌ – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa vào của vượng khí : Nhà hướng ngọ, huyền quan nên đặt phía Tây Bắc hoặc phía Đông. Song đối với nhà riêng, huyền quan chỉ có thể ở phía Bắc
 • Nhà bếp – của ra của suy khí : Nhà bếp phía Đông hoặc phía Tây thì có lợi nhất cho việc bài xuất khí. Nếu huyền quan mở ở chính diện, thì nhà bếp có thể đặt ở phía Đông. 

NHÀ HƯỚNG ĐINH – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa vào của vượng khí: Nhà hướng Đinh, huyền quan nên mở phía Tây bắc hoặc Đông Bắc. 
 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Nhà bếp nên đặt ở phía Tây hoặc phía Đông của ngôi nhà. Cả hai phía ấy đều ở phía trái hoặc phía phải ngôi nhà, do đó đều hợp lý cả. 

NHÀ HƯỚNG MÙI – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của vượng khí : Nhà hướng Mùi, huyền quan nên mở phía Đông. Song đối với nhà riêng thì huyền quan nên mở ở phía Đông Bắc và lấy phương Dần trong phía Đông Bắc làm trung tâm thì mới có ý nghĩa. 
 • Nhà bếp – Cửa ra của suy khí : Nhà bếp nên đặt ở phía Nam. Phía Đông tuy cũng có thể đặt được nhưng không tốt bằng phía Nam. Nhà tập thể chung cư hay nhà riêng đều theo nguyên tắc ấy. 

NHÀ HƯỚNG KHÔN – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của vượng khí : Đây là hướng quỷ môn do đó hướng nhà thường không chọn theo hướng này, huyền quan nên mở phía Đông Bắc nhưng phải tránh hướng “cấn”, mà phải theo hướng sửu hoặc dần

Đối với nhà riêng, nếu huyền quan không được mở ở phía Đông Bắc mà phải theo phía Bắc hoặc Đông. 

 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Nhà bếp có thể đặt ở phía Đông hoặc phía Nam. Nếu nhà riêng có huyền quan đặt ở phía Bắc hoặc phương Đông thì nhà bếp nên đặt ở phía Tây Bắc

NHÀ HƯỚNG THÂN – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của vượng khí : Nhà hướng Thân, huyền quan nên mở phía Đông Bắc. Hướng Bắc tuy là hướng quỷ môn, nhưng chỉ cần huyền quan và nhà vệ sinh không nằm cùng trên 1 đường thẳng thì không vấn đề gì. 

Đối với nhà riêng, thì huyền quan không phải là phía Đông Bắc mà là phía Bắc hoặc Đông. 

 • Nhà bếp – cửa ra vào của suy khí: Nhà bếp có thể đặt ở phía Nam hoặc phía Tây Bắc. Đối với nhà riêng khi huyền quan hướng Đông hoặc Bắc thì nhà bếp nên đặt ở phía Tây Bắc

NHÀ HƯỚNG CANH – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của vượng khí: Nhà hướng canh thì huyền quan nên mở phía Đông Nam. Song nếu là nhà riêng thì cũng có thể mở ở phía Đông
 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Nhà bếp nên ở phía Đông Bắc, cũng có thể Tây Bắc. Song nếu đặt ở Tây Bắc thì suy khí thoát chậm. Đối với nhà riêng, nhà bêp nên đặt phía Đông Nam hoặc phía Nam.

NHÀ HƯỚNG DẬU – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của vượng khí : Nhà hướng Dậu, huyền quan nên ở phía Đông Nam. Đối với nhà riêng, huyền quan cũng có thể mở ở phía Đông. 
 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Nhà bếp khác với huyền quan dù nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nên đặt ở phía Bắc hoặc Nam

NHÀ HƯỚNG TÂN – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của vượng khí : Nhà hướng Tân, huyền quan nên đặt ở phía Đông Nam. Song đối với nhà riêng, huyền quan cũng có thể mở ở phía Đông Bắc
 • Nhà bếp- cửa ra của suy khí : Đối với nhà tập thể, nhà bếp nên đặt ở phía Tây Bắc hoặc Đông Bắc. Đối với nhà riêng, nhà bếp nếu đặt phía Bắc hoặc phía Nam thì có lợi cho việc bài xuất suy khí. 

NHÀ HƯỚNG TUẤT – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa vào của vượng khí : Nhà hướng Tuất, huyền quan nên mở ở phía Đông Nam hoặc phía Đông. Ngoài ra, nếu huyền quan đặt ở phía Nam thì dù không được vượng khí nhưng vẫn nhận được luồng khí khá mạnh. Đối với nhà riêng nên mở huyền quan phía Đông Nam
 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nên đặt phía Bắc. 

NHÀ HƯỚNG CÀN – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của vường khí : Nhà hướng càn dù nhà tập thể hay nhà riêng, huyền quan đều nên mở phía Đông Nam hoặc phía Nam.
 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : cho dù nhà tâp thể hay nhà riêng, nhà bếp dều nên đặt ở phía Đông hoặc phía Bắc. 

NHÀ HƯỚNG HỢI – Hướng nhà và bố cục nội thất hợp phong thủy

 • Huyền quan – cửa ra vào của vượng khí : Nhà hướng hợi dù nhà tập thể hay nhà riêng thì huyền quan nên mở phía Đông Nam. cũng có thể mở phía Nam, song cần phải chú ý sức khỏe. 
 • Nhà bếp – cửa ra của suy khí : Dù nhà tập thể hay nhà riêng, nhà bếp đều nhất thiết phải chọn ở phía Đông hoặc phía Bắc. Cả hai hướng này đều có thể khiến cho khí trong nhà thông thương dễ dàng. 

Trên đây là những phương pháp bố trí huyền quan và nhà bếp cho hợp phong thủy, quý vị có thể tham khảo thêm : phần I

 

Đánh giá post

Related Articles

Back to top button